Vi gjør noe konkret – for en grønn omstilling

Vi bidrar til flere miljøvennlige løsninger

Våre bærekraftige løsninger

Enøk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat euismod urna. Ut ultrices diam eget ante consequat, at fringilla arcu pharetra.

Les mer 

Elbillader

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat euismod urna. Ut ultrices diam eget ante consequat, at fringilla arcu pharetra.

Les mer 

Smarthus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat euismod urna. Ut ultrices diam eget ante consequat, at fringilla arcu pharetra.

Les mer 

Solcelle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat euismod urna. Ut ultrices diam eget ante consequat, at fringilla arcu pharetra.

Les mer 

Kompetanse og kultur

Electro Team ønsker å bygge kompetanse og kultur som skaper miljøengasjement.

Vi jobber kontinuerlig for å være en attraktiv arbeidsplass som driver frem bærekraftige valg både internt og hos våre leverandører og kunder. Vi opplever at et godt og respektfullt arbeidsliv skaper likestilling mellom kjønnene, og er med på å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø, og vi er stolte av at andel kvinner i Electro Team nå er oppe i 25 %.

Energiomstilling og elektrifisering

Electro Team ønsker være en offensiv tilbyder av tjenester og produkter som bidrar til omstillingen mot et fornybart samfunn.

Vi er stolt leverandør av energieffektive produkter, og planlegger å installere solstrøm i eget bygg i løpet av 2023.

Resirkulering og ombruk

Electro Team sikrer ansvarlig drift i egen organisasjon gjennom miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Vi vurderer bærekraftige produktvalg allerede i prosjektplanleggingen, og jobber samtidig med å skape nye forretningsmodeller for økt utnyttelse og gjenbruk av materiell.

Vi har direkte påvirkning på sortering av avfall og ombruk, samt håndtering og utslipp av kjemikalier.

Samarbeid

Electro Team inviterer og ønsker å legge til rette for samarbeid og å aktivt bidra til å gjennomføre tiltak som løfter bærekraftsagendaen.

Men vi i elektrobransjen kan ikke gjøre dette alene, og jobber kontinuerlig med våre samarbeidspartnere for å gjennomføre tiltak som løfter det totale bærekraftarbeidet.

Dette gjør vi ved å utføre tiltak i hele leverandørkjeden for å sikre at alle har like rettigheter og et anstendig arbeidsliv. Vi har også stort fokus på transport og utslipp, og ønsker primært å benytte kortreiste varer.

Vil du vite mer om vårt ENØK-tilbud?

Ta kontakt med oss, så svarer vi på spørsmålene dine.

Kontakt oss