Blomster med tekst: Vi satser på bærekraft

Klima- og Miljørapport 2022

Da er klima- og miljørapporten klar.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som gir oss et konkret verktøy for å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Elektrobransjen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart samfunn og Electro Team ønsker å bidra der vi kan til en mer bærekraftig verden. 

Klima- og miljørapporten legger grunnlaget for videre arbeid og forbedringer mot Fn's bærekraftsmål og den viser en oppsummering av tiltakene vi har gjort i 2022.

Electro Team tar arbeidet på alvor og er åpne for innspill. Fortell oss gjerne hva du synes eller kom med innspill til arbeidet vårt. :-)

 

Les vår Klima- og Miljørapport 2022
0