AIS MOB-100

AIS MOB-100 MannOverBord - Personsikkerhet i høysetet

AIS SART - MOB

  • Liten nødsender - 120g.
  • Monteres i redningsvest / Flytedress.
  • Utløses automatisk ved MOB
  • Kan aktiveres manuellt.
  • Innebygd GPS mottaker.
  • AIS sender.
  • Ingen registrerings-/ årsavgift.
  • Rekkevidde er ca. 6km.
  • Batterivarighet. - Levetid 7 år og 36t sending ved MOB

MOB systemet baseres på integrasjon med AIS - (Automatic Identification System). AIS er et globalt antikollisjonssytem for skip og har funksjoner for nøyaktig posisjonering via GNSS - (Global Navigation Satelite System). AIS-transpondere er ett vanlig hjelpemiddel for posisjonering og navigasjon i norske fartøy og Kystverket drifter et landsomfattende AIS system.
Et MOB system basert på varsling via AIS vil derfor være et effektivt varslingssystem som raskt kan varsle om fare og ulykkessituasjoner i maritim sektor.
Personsikkerheten er viktig for å spare liv, det er kjent at personer i nød vil ha mindre panikk dersom de vet at hjelpen kommer/er varslet.
Systemet benytter en sensor med stor rekkevidde som automatisk utløses ved kontakt med vann. Systemet gir samtidig alarm i det nasjonale AIS-nettet og lokalt. Enten til flåte/base, mail, sms, redningssentral eller alle. Dette settes opp etter deres behov. Da vises nøyaktig posisjonering til den forulykkede (med navn) og sikrer rask lokalisering og kort responstid for redning.

Ta kontakt for demo eller pristilbud på markedets beste personsikkerhetsutstyr!

0 0
Feed