Komfyrvakt

KOMFYRVAKT

DETTE BØR DU VITE OM KOMFYRVAKT

Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner.

Les mer her

0
Feed